Gra terenowa: „Tropem toruńskich archiwów”

Co Was czeka

Poprzez rozwiązywanie zagadek i szukanie na mapie kolejnych lokalizacji związanych z tematyką archiwalną uczestnicy będą mieli szansę poznać gdzie w Toruniu mieszczą się lub mieściły archiwa i wybrane urzędy, w których powstają archiwalia, a także dowiedzieć się jak kiedyś przechowywano dokumentację i czym zajmowali się i zajmują się archiwiści. Wygra grupa, która pierwsza w komplecie ukończy grę, rozwiąże wszystkie zagadki i wykona zadania oraz nie zgubi swojej mapy. Na zwycięzców czekają nagrody!

Organizatorzy: Wydział Nauk Historycznych UMK, Sąd Okręgowy w Toruniu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski Toruń im. Mariana Sydowa

Zajrzyj do nas w godzinach

11:00

Kontakt

dr Agnieszka Rosa, arosa@umk.pl, tel.: 601557385
zapisy do 10 czerwca (decyduje kolejność zgłoszeń)

Informacje dodatkowe

max. 6 grup po 5 osób powyżej 12 lat

REGULAMIN gry miejskiej „Tropem toruńskich archiwów”


TERMIN – 11 czerwca 2024 r.
MIEJSCE – toruńska Starówka
START – godz. 11.00, Łuk Cezara
UCZESTNICY – 6 grup po 5 osób powyżej 12 lat
FINAŁ – okolice Archiwum Państwowego w Toruniu

Założenia gry:
Celem gry jest zapoznanie uczestników z miejscami w Toruniu, które związane są z historią archiwów, archiwistów i toruńskich archiwaliów, a także toruńskimi urzędami – twórcami archiwaliów, znajdującymi się w obrębie Starówki i miejscami ich upamiętnienia. Poprzez rozwiązywanie zagadek, szukanie na mapie kolejnych lokalizacji związanych z tematyką archiwalną i historyczną uczestnicy będą mieli szansę poznać gdzie w Toruniu mieszczą się lub mieściły archiwa i wybrane urzędy, w których powstają archiwalia, jak przechowywano dokumentację, a także czym zajmują się archiwiści.
Przebieg i zasady gry:
Rejestracja grup – w grze może wziąć udział 6 grup 5-osobowych, każda grupa przyjmie swoją nazwę i swój okrzyk.
Start – każda grupa otrzyma pakiet startowy składający się z mapy, pierwszego zadania i 10 kopert z kolejnymi zadaniami. Na otrzymanej przez grupę mapie zapisana będzie nazwa grupy, imiona jej uczestników i godzina rozpoczęcia gry przez tę grupę.
Przebieg – wszyscy uczestnicy grupy muszą wspólnie rozwiązywać zagadki, szukać kolejnych lokalizacji i wskazówek, a także wspólnie ukończyć grę.
Uczestnicy na starcie otrzymają pakiety składające się z: mapy (z naniesionymi 10 lokalizacjami oznakowanymi różnymi symbolami), pierwszego zadania oraz 10 kopert z dalszymi zadaniami. Każda koperta oznakowana będzie symbolem odpowiadającym jednej lokalizacji na mapie. W kopertach będą zadania, których rozwiązaniem będą wskazówki co do kolejnych lokalizacji na mapie.
Zadaniem uczestników będzie odnajdywanie lokalizacji zaznaczonych na mapie, ich kolejność będą wyznaczać zadania i wskazówki umieszczone w kopertach. Na starcie gry uczestnicy otrzymają kopertę z pierwszym zadaniem oraz pozostałe koperty z zadaniami i mapę (na mapie zaznaczone za pomocą symboli będą wszystkie lokalizacje). Po dotarciu do pierwszej lokalizacji, zidentyfikowaniu jej na mapie i odnalezieniu koperty z identycznym symbolem jak ten określający odnalezioną lokalizację na mapie, uczestnicy będą mogli otworzyć tę kopertę. Będzie się w niej znajdował opis (czasem zadanie) i wskazówka dotycząca kolejnej lokalizacji. Na mapie jest ona oznaczona odpowiednim symbolem, symbol ten znajduje się też na kopercie z kolejnym zadaniem, dotyczącym kolejnej lokalizacji. Uczestnicy muszą dotrzeć do wszystkich lokalizacji i rozwiązać wszystkie zadania i zagadki. W ostatniej lokalizacji wykonanie zadania będą weryfikować archiwiści. Po poprawnym jego wykonaniu archiwiści zapiszą na mapie danej grupy godzinę zakończenia gry.
Wygrana – wszyscy uczestnicy grupy muszą razem ukończyć grę, zapisywana jest obok godziny rozpoczęcia gry, godzina jej zakończenia. Wygra grupa, która najszybciej w komplecie ukończy grę, rozwiąże wszystkie zagadki i nie zgubi mapy.
Po ukończeniu gry przez wszystkie grupy nastąpi podliczenie wyniku każdej z grup. Następnie wyłonieni zostaną zwycięzcy gry, którym zostaną wręczone nagrody

Wystawa „Obrazy przeszłości”

Wystawa „100-lecie utworzenia 4 Pułku Lotniczego”

Wystawa „Malarze piszą – archiwa malarzy emigrantów w zasobie archiwum emigracji”

Wystawa „Toruńskie Archiwa – wystawa plenerowa”

Warsztaty heraldyczno-sfragistyczne

Gra terenowa: „Tropem toruńskich archiwów”

Stoiska

Drzwi otwarte – Muzeum Historii Torunia – zwiedzanie z przewodnikiem

Drzwi otwarte – Muzeum Historii Torunia – zwiedzanie z przewodnikiem

Drzwi otwarte – Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruni

 

Drzwi otwarte – Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Drzwi otwarte – Archiwum Wojskowe w Toruniu

Warsztaty genealogiczne – Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne

Wystawa znaczków i odznak PTTK

Wystawa „100-lecie sądownictwa polskiego na Pomorzu”

Symulacja rozprawy sądowej

Rodzaj :

Gra terenowa

Wyślij :
Proponowane wydarzenia

Toruń, 11 czerwca 2024

Zobacz unikalne wystawy, weź udział w warsztatach, zobacz miejsca niedostępne na co dzień

Popularne wydarzenia